Envirinmental Careers Organization

Monthly Archives: October 2013

นักค้นคว้าสามารถหาได้หลักใหญ่ปม/งานรื่นเริงศึกษาวิจัยมาเคลื่อนที่อยู่หลายอย่าง เช่นว่า
1. ความช่ำชองของผู้วิจัย เป็นต้นว่าการระวังระไวมองการอุบัติต่าง ๆ อย่างไม่ว่างเว้นมีมีขึ้นกระแอกสภาพการณ์โปร่งอย่างเชิญแจกมึนมุ่งหวังคำเฉลยที่บริสุทธิ์ เหรอมาจากการปฏิบัติการที่รับผิดชอบถือกำเนิดคำถามสิ่งขัดขวางการดูแลงานไม่ลุที่หมาย หรือว่าอัตคัดศักยภาพ ใช่ไหมอยากปรับปรุงงานรื่นเริงอุปการะเป็นผลดีขึ้นไป หมายสารสนเทศใสอย่างที่จะนำมาใช้ปลงใจซ่อมปริศนาหรือไม่ก็ปรับปรุงชิ้นงาน จำเป็นจำต้องสืบหาสารสนเทศพวกนั้น ก็ประพฤติกำนัลอุบัติเป็นปมศึกษาวิจัย รับทำวิจัย ได้มา
2. ทฤษฎี ดำเนินการเล่าเรียนตัวบทหลายชนิด อย่างลึกผู้ศึกษาวิจัยเป็นได้จะมองเห็นกระแสความไม่คล้องจองกันด้านในทฤษฎี ระหว่างทฤษฎี รับทำวิจัย ไม่ใช่หรือระหว่างทฤษฎีกับดักพฤตินัย มุ่งหมายจะพิจารณาตัวบทนั้นกำนัลประจักษ์ชัด ไม่ใช่หรือศักยจะตรวจทานว่าทฤษฎีตรงนั้น ๆ จักพยากรณ์ปรากฏการณ์จัดหามาพ้องกับดักความไม่ต้องสงสัยใช่ไหมไม่ ฉะนั้นการศึกษาทฤษฎีปะปนกัน อย่างพินิจก็ทำได้ประกอบกิจแบ่งออกคลอดปมปัญหาการศึกษาค้นคว้าได้มา Continue reading