Envirinmental Careers Organization

Monthly Archives: August 2014

ปัจจุบันนี้โลกของเรามีภัยมากมาย มีทั้งภัยอันตรายจากธรรมชาติและภัยอันตรายจากบ้านเมืองที่อยู่อาศัย จึงต้องมีการเตือนภัยกันทุกที่ให้คุณได้ทราบกันอยู่ตลอดเวลาทั้งทางโทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ หนังสือพิมพ์ มีการ เตือนภัย เพื่อให้คนในสังคมรู้

 

1.เตือนภัย ทางด้านเดินเรือ

ภัยจากอ่าวเบงกอล ชาวประมงอินเดียสูญหาย 600 คน ซึ่งขาดการติดต่อหลังจากเกิดพายุโหมกระหน่ำในอ่าวเบงกอล ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จึงขอเตือนภัยในแก่การเดินเรือประมง และเรือท่องเที่ยวห้ามออกนอกฝั่ง Continue reading