Envirinmental Careers Organization

Monthly Archives: April 2016

ดังนั้น สิ่งที่ควรทำในรายละเอียดและจำนวนไม่มีค่าใช้จ่ายในประเทศสิงคโปร์นี้น่าสับสนจริง ๆ หลายขั้นตอนการผ่าตัดเช่นสมาร์ท Lipo ดูดไขมัน Vaser Lipo, Vaser Liposelection

วัตถุประสงค์ของบทความนี้จะบอกคุณสิ่งที่แพทย์ไม่ได้แจ้งคุณเกี่ยวกับขั้นตอนดังกล่าว

ขั้นตอนนี้ต้องที่ คุณต้องการมัน

แรก ผ่าตัดแทรกแซงดังนี้ไม่ได้แทนการลดน้ำหนัก ขั้นตอนการผ่าตัดช่วย ค้นหาพื้นที่คุณจะลด แต่มันจะส่งผลให้สูญเสียน้ำหนักรวม

ถ้าน้ำหนักเป็นปัญหาของคุณ ถ้าการนำวิธีการควบคุมน้ำหนักโดยรวม แทนที่ไปผ่านวิธีการผ่าตัด

ฉันได้เห็นผู้ป่วยที่ไปผ่านขั้นตอนดังกล่าว และผลลัพธ์ที่ เห็น “unverhältnismäßiger” ท้องของเธอบาง แต่แขน ต้นขา และอื่น ๆ ยังคงดีขึ้น Continue reading