Envirinmental Careers Organization

Monthly Archives: September 2016

หนึ่งในวันที่น่าจดจำที่สุดในชีวิตของเราคือเมื่อคนสองคนที่รักของพวกเขากระทำกับคนอื่นผ่านการแต่งงาน ของรับไหว้จะถูกนำเสนอเป็นประเพณีที่คู่บ่าวสาวใช้เป็นสัญญาณของความรักและเป็นวิธีการที่จะให้คู่ใหม่ที่มีวัสดุตกแต่งภายในบ้านเพื่อเริ่มต้น Continue reading